Contact Us

Contact Us

Shanghai Longxin Chemical Equipment & Engineering Co., Ltd.
Longxin (Changzhou) Smart Equipments CO.,Ltd.
Jiangsu Longxin Smart Drying Technology Co., Ltd.